top of page

תקנון /

1

כללי:

1. www.berkodecor.com/www.berkodecor.co.il  הינו אתר אינטרנט השייך לבעלי העסק והמותג ברקו אדריכלות ועיצוב
ע"מ: 039996947 (להלן: "Berko Decor" או "הסטודיו").

1.2 השימוש באתר זה והרכישות המתבצעות בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה. 

1.3 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 

1.4 תקנון זה והוראותיו חלות על כל משתמש, נכנס, מבקר, ו\או עושה כל פעולה אחרת באתר האינטרנט של Berko Decor שכתובתו: www.berkodecor.com/www.berkodecor.co.il  בין אם הוא  אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא .

1.5 השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקריאה ובקבלת כל התנאים המצויים בתקנון זה, ללא כל שינוי.

לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר . 

כניסה לאתר, גלישה בו, ושימוש במוצריו ושירותיו ייחשב כהסכמה מפורשת שלך, המשתמש, לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, אחרת, לא יהיה המשתמש רשאי להשתמש בשירותים כולם או חלקם.

1.6 כל המשתמש באתר כאמור מצהיר כי הינו קרא וקיבל את תקנון האתר ואת כללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.
1.7 השימוש באתר מותנה ללקוח אשר מלאו לו 18 שנים וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, או בעל חשבון PayPal תקף.

1.8 השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד, חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, שלא באישור בעלי המותג Berko Decor.

1.9 תמונות המוצרים המתפרסמים באתר הינם להמחשה בלבד, היות ומדובר במוצרים בעבודת יד יתכנו הבדלים שאינם משמעותיים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את החברה ולא תהווה עילה לביטול ההזמנה.

1.10 מחירי המוצרים המוצגים באתר הינם כוללים מע"מ ע"פ דין וייתכן כי ישתנו מעת לעת.

1.11 האתר www.berkodecor.com/www.berkodecor.co.il הינו אתר תדמיתי המציע ללקוחותיו תכני מידע ומכירת מוצרים שונים . האתר מופעל דרך רשת האינטרנט, באמצעות חנות וירטואלית באופן מקוון. לעניין זה"תכנים"\"תוכן"\ "מידע"– הינו כל חומר ו\או מידע המוצג באתר בכל צורה: מילים, תמונות, צילומים,קטעי וידיאו, איורים, שרטוטים, קטלוגים, מדריכים מקצועיים וכן כל נתון אחר מכל סוג שהוא.

1.12 המשתמש אינו רוכש ואינו מקבל זכויות יוצרים כלשהן משימוש באתר או במוצריו, כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרי החברה לצרכים שאינם פרטיים מהווה הפרה של זכויות היוצרים של בעלי האתר ו/או העסק.

1.13 בעלי המותג Berko Decor ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר על כל שימושיו או במוצר.

1.14 טעות סופר בתיאור המוצר אינה תחייב את Berko Decor בכל צורה שהיא.

1.15. התכנים באתר מספקים מידע כללי בלבד ואין הם מהווים כתחליף לייעוץ מקצועי באשר הוא.

1.16 כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
1.17 בעלי המותג Berko Decor רשאים לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים בו מעת לעת. על כן על המשתמש המבצע הזמנה באתר לוודא ולקרוא את תקנון הזמנות זה בכל הזמנה ולאשרו.

רכישה /

2

2.1. האתר מאפשר ללקוחותיו קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
2.2. לרכישת פריט באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא את כל הפרטים הנדרשים. יש חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים. הגשת פרטים כוזבים בעת מילוי ההזמנה אסורה והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי. התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקארד ישראכרט.

2.4 בנוסף יינתנו דרכי תשלום נוספים שלא דרך האתר בתיאום מול הסטודיו.

2.5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, יחשב לביצוע הזמנה (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח למזמין.

2.6. אישור סופי של ההזמנה ישלח למזמין רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה וקבלת אישור מחברת האשראי,העסקה תתבצע רק לאחר אישורה בחברת האשראי. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה ע"י בעלי העסק.

2.7 עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

2.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר ו/או המבצעים בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
2.9. כל המחירים באת כוללים מע"מ.

החזרות וביטולים /

3

3.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.
3.2. ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר: כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) ו/או בפניה טלפונית לשירות הלקוחות כמפורט בסעיף 2.3.

3.3. במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של הסטודיו בדואר אלקטרוני studio@berkodecor.com ללא חיוב כלשהו.

3.4 מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

3.5. במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של הסטודיו בדואר אלקטרוני studio@berkodecor.com תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

3.6. החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור הלקוח, לא נעשה במוצר כל תיקון, המוצר באריזתו המקורית, בארגז שבו סופק והמוצר הוחזר באריזתו המקורית תוך 14 יום ע"י משלוח אל הסטודיו הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לסטודיו, זאת בנוסף לדמי הביטול.

4

אספקה, הובלה ומשלוח /

4.1. הסטודיו ידאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 28 ימי עסקים.
4.2. הודעת האישור לאחר ההזמנה אינה מחייבת את בעלי העסק לספק את ההזמנה. רק לאחר קבלת האישור מחברת האשראי על ביצוע התשלום וחיוב העסקה יהיה הסטודיו אחראי לספק את המוצר שחויב.
4.3. הסטודיו לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הסטודיו לרבות שביתות, השבתות, "מגפת הקורונה" וכיוצ"ב.

4.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

4.5. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת ע"י הסטודיו. סכום דמי המשלוח יופיע בעמוד בחירת אפשרות המשלוח וישולם בנוסף לתשלום בגין המוצר. 

4.6. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדוייקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

4.7. אספקת הפריטים תעשה באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שילוח עצמאית ותהיה בהתאם למדיניות משלוחים של חב' השילוח.
4.8. עלויות משלוח באתר:

-עלות משלוח של הזמנה עד 10 ק"ג תעמוד על 50 ש"ח לכל חבילה.
-עלות משלוח של הזמנה
מעל 10 ק"ג בהתאם לסוג המוצר ובתיאום מול הלקוח.
-איסוף עצמי – ללא עלות. בתיאום מראש מול הסטודיו studio@berkodecor.com.

5

ביטול מכירה ע"י החברה והפסקת פעילות האתר /

5.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר מהסטודיו לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
5.2. מידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. 
5.3.מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאי הסטודיו לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור הסטודיו לא יהיו אחראי ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

5.4. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי הסטודיו לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

5.5. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת ע"י הסטודיו. סכום דמי המשלוח יופיע בעמוד בחירת אפשרות המשלוח וישולם בנוסף לתשלום בגין המוצר. 

5.6. בכל אחד מהמקרים כאמור, ישלח הסטודיו ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14  ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

5.7. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

6

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש /

6.1. בהיותך הלקוח, מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונך ובהסכמתך. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתך למסירתם.
6.2. הסטודיו נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהא הסטודיו אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
6.3.מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאי הסטודיו לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור הסטודיו לא יהיו אחראי ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

6.4. הסטודיו רשאי להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

קניין רוחני וסמכות שיפוט /

7

7.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של הסטודיו Berko decor.
7.2.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

7.3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית

bottom of page